kader_boven.png
header.png

Kunsthistorisch onderzoek

Ik verricht vooral onderzoek op mijn expertisegebied, de middeleeuwse en religieuze kunst. Wanneer u informatie wenst over een sculptuur of ander voorwerp, bijvoorbeeld over de authenticiteit, de staat, de ouderdom en de voorstelling, kan ik voor u het object nauwkeurig bekijken en aanvullend onderzoek doen in bibliotheken en archieven. Indien nodig overleg ik met vakgenoten in binnen- en buitenland.

Bij een omvangrijke opdracht ontvangt u een offerte met een inschatting van de tijdsinvestering. Gedurende het onderzoek wordt u op de hoogte gehouden van de resultaten.
Elk onderzoek wordt afgesloten met een onderzoeksverslag. Ook een beknopte expertise, zonder schriftelijke verslaglegging, is mogelijk.

Inventarisatie en documentatie

Ik heb ruime ervaring met de registratiesystemen Adlib en TMS (The Museum System). U kunt mij benaderen voor advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van basisregistratiemodellen, het opschonen en aanvullen van gegevens in de database, het inventariseren van collectieonderdelen en het geven van instructie.

Tentoonstellingsconcepten

In mijn loopbaan heb ik heel verschillende tentoonstellingen bedacht en ingericht: zowel grote als kleine presentaties van porselein en glaswerk, middeleeuwse geschiedenis, middeleeuwse kunst en tentoonstellingen met moderne sculpturen, onder meer in de beeldentuin van Kasteel-Museum Sypesteyn. U kunt bij mij terecht voor tentoonstellingsconcepten, de selectie van voorwerpen en inrichtingsadviezen.

Lezingen

Heeft u behoefte aan een gastspreker over middeleeuwse kunst, religieuze kunst of muurschilderkunst, neemt u dan gerust contact met mij op.

Tarieven worden in onderling overleg vastgesteld. Bij grotere opdrachten ontvangt u een gespecificeerde offerte.