kader_boven.png
header.png

Heineken Collection Foundation

Per 1 maart ben ik voor vier dagen per week in dienst gekomen bij de Stichting Heineken Collection. Eén van de grotere projecten in 2023 was het inventariseren van ca. 150 schilderijen, tekeningen en prenten die tevoorschijn kwamen in de Brand Brouwerij te Wijlre. Het zijn voornamelijk werken van Limburgse kunstenaars, zoals de ook landelijk bekende Charles Eyck (1897-1983). Dit schilderij van een vakwerkboerderij dateert uit 1966.

 

 

MARKS ON ARTdatabase

De eerste fase van MARKS ON ART-database Sculpture nadert zijn voltooiing. In 2023 konden Seppe Roels en Catherine Schepens onder meer de documentatie afronden van de retabelfragmenten uit Bassines (Antwerpen, ca. 1500-1510), in de collectie van Museum Kunst & Geschiedenis in Brussel. Een deel van de beelden is te zien in de KBR te Brussel. Na invoer van alle data zal de database voor wat betreft deze fase gegevens bevatten van ca. 800 merken op ca. 450 objecten, voornamelijk sculpturen. MARKS ON ARTdatabase komt in 2025 online.

 

 

 

Publicaties kunstverzameling Van der Velden-Teurlings

Jarenlang beschreef ik aanwinsten van de verzamelaar Hans van der Velden, die ons helaas enige jaren geleden ontviel. Samen met zijn echtgenote Netty Teurlings bracht hij een bijzondere collectie middeleeuwse beelden, 17de-eeuwse Noord-Nederlandse schilderijen en moderne tuinsculpturen bijeen. Met hun erven werkte ik in 2023 aan de totstandkoming van drie catalogi van de kunstverzameling Van der Velden-Teurlings. De oude sculpturen en schilderijen zijn nu in bruikleen in Museum M te Leuven.

 

 

 

Algemeen

Marieke van Vlierden Sinds 1987 werk ik als conservator en freelance kunsthistorica in de erfgoedwereld. Mijn specialisaties zijn middeleeuwse muurschilderkunst, beeldhouwkunst en religieuze kunst. Daarnaast ben ik werkzaam op verscheidene andere onderzoeksterreinen, zoals bedrijfshistorie en kasteel- en huismusea,onder meer voor de Stichting Heineken Collection.

Verder ben ik samen met restaurator Seppe Roels initiator van het project MARKS ON ARTdatabase: een database voor merken op schilderijen, beeldhouwkunst en meubelen van ca. 1300 tot 1700. Dit is een samenwerkingsverband van het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag met: Museum M in Leuven, Museum Catharijneconvent te Utrecht, het Suermondt-Ludwig-Museum te Aken, Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, het Rijksmuseum in Amsterdam, het Museum van Kunst & Geschiedenis in Brussel, het LVR-ADR, restaurator Jørgen Wadum en partners die anoniem wensen te blijven.

Since 1987 I have been active as curator and freelance art historian. My specialties are mediaeval wallpainting, sculpture and religious art, but I also work in other fields like industrial heritage and the art collections of castles and historical houses.

With my colleague Seppe Roels, a restorer of polychrome objects, I initiated the project MARKS ON ARTdatabase: a database for marks on paintings, sculpture and furniture from c. 1300-1700. The project is a collaboration of the RKD Netherlands Institute for Art History with: Museum M in Louvain, Museum Catharijneconvent in Utrecht, the Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen, Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, the Rijksmuseum in Amsterdam, Art and History Museum in Brussels, the LVR-ADR, restorer Jørgen Wadum, and partners who wish to remain anonymus.