kader_boven.png
header.png

Terugblik op 2020 en vooruitzien naar een coronavrij 2021!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 is voor ons allen een bijzonder jaar geweest... Ik wens een heel goed en corona-vrij 2021 toe!

 

MARKS ON ART database

Ondanks de coronamaatregelen lukte het Seppe Roels en mij toch nog om in 2020 enkele malen op locatie te kunnen werken aan ons RKD-project MARKS ON ART database. In M-Museum in Leuven documenteerden wij werken uit de ateliers van de laat-middeleeuwse beeldsnijdersfamilie Borman. Na de sluiting van de expositie kregen wij een unieke gelegenheid om een tiental sculpturen uit kerkelijke en privécollecties nader te bestuderen. In het Suermondt-Ludwig-Museum te Aken waren wij in februari nogmaals te gast en in juli in Museum Catharijneconvent te Utrecht, waar wij de documentatie van merken op sculpturen hebben afgerond. De gegevens over de beelden zijn al beschikbaar via RKD Explore. De detailgegevens over de merken worden te zijner tijd daaraan toegevoegd. Onze RKD-lezing over MARKS ON ART database moest helaas vanwege corona worden afgezegd, maar wij hopen die dit jaar wel te kunnen geven.

 

Reorganisatie depot Heineken Collection

Voor de Heineken Collection ben ik vooral bezig geweest met de reorganisatie van het depot. In de weinige dagen dat we op locatie konden werken konden de schilderijenschappen worden ingericht en de eerste voorwerpen gebarcodeerd worden en op standplaats gescand. De noodgedwongen tijd thuis besteedde ik aan het voorbereiden en finetunen van het herinrichtingsplan.

 

Heineken Rotterdam

Een bijzondere opdracht kwam dit van Flooma Management BV in Rotterdam. Zij gaan in samenwerking met Stadsherstel Rotterdam het monumentale Heineken kantoorgebouw in Rotterdam herontwikkelen. De bedoeling is hier een zalencentrum, horeca, experience en tentoonstellingsruimte te realiseren. Ik maakte voor hen een concept voor de inrichting met historische afbeeldingen van het complex en historische voorwerpen uit deze brouwerij.

 

Algemeen

Marieke van Vlierden Sinds 1987 werk ik als conservator en freelance kunsthistorica in de erfgoedwereld. Mijn specialisaties zijn middeleeuwse muurschilderkunst, beeldhouwkunst en religieuze kunst. Daarnaast ben ik werkzaam op verscheidene andere onderzoeksterreinen, zoals bedrijfshistorie en kasteel- en huismusea,onder meer voor de Stichting Heineken Collection.

Verder ben ik samen met restaurator Seppe Roels initiator van het project MARKS ON ARTdatabase: een database voor merken op schilderijen, beeldhouwkunst en meubelen van ca. 1300 tot 1700. Dit is een samenwerkingsverband met het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag, Museum M in Leuven, Museum Catharijneconvent te Utrecht, het Suermondt-Ludwig-Museum te Aken en restaurator Jørgen Wadum (Cats) in Kopenhagen.

Since 1987 I have been active as curator and freelance art historian. My specialties are medieaval wallpainting, sculpture and religious art, but I also work in other fields like industrial heritage and the art collections of castles and historical houses.

With my colleague Seppe Roels, a restorer of polychrome objects, I initiated the project MARKS ON ARTdatabase: a database for marks on paintings, sculpture and furniture from c. 1300-1700. The project is in collaboration with the RKD Netherlands Institute for Art History, Museum M in Louvain, Museum Catharijneconvent in Utrecht, the Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen and restorer Jørgen Wadum (Cats) in Copenhagen.