kader_boven.png
header.png

Nieuwe catalogus  en tentoonstelling collectie Schoufour-Martin, Museum Boijmans Van Beuningen


In september 2017 verscheen mijn nieuwe catalogus: Gehouwen, gesneden, geschonken. Middeleeuwse beelden uit de collectie Schoufour-Martin, met bijdragen van Jeroen Giltaij en Erik Bijzet (ivoren en emails), Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam.

De tentoonstelling van deze collectie was tot 28 januari 2018 te zien.
Marieke van Vlierden Sinds 1987 werk ik als conservator en freelance kunsthistorica in de erfgoedwereld. Mijn specialisaties zijn middeleeuwse muurschilderkunst, beeldhouwkunst en religieuze kunst. Daarnaast ben ik werkzaam op verscheidene andere onderzoeksterreinen, zoals bedrijfshistorie en kasteel- en huismusea,onder meer voor de Stichting Heineken Collection.

Verder ben ik samen met restaurator Seppe Roels initiator van het project MARKS ON ARTdatabase: een database voor merken op schilderijen, beeldhouwkunst en meubelen van ca. 1300 tot 1700. Dit is een samenwerkingsverband met het RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis in Den Haag, Museum M in Leuven, Museum Catharijneconvent te Utrecht, het Suermondt-Ludwig-Museum te Aken en restaurator Jørgen Wadum (Cats) in Kopenhagen.

Since 1987 I have been active as curator and freelance art historian. My specialties are medieaval wallpainting, sculpture and religious art, but I also work in other fields like industrial heritage and the art collections of castles and historical houses.

With my colleague Seppe Roels, a restorer of polychrome objects, I initiated the project MARKS ON ARTdatabase: a database for marks on paintings, sculpture and furniture from c. 1300-1700. The project is in collaboration with the RKD Netherlands Institute for Art History, Museum M in Louvain, Museum Catharijneconvent in Utrecht, the Suermondt-Ludwig-Museum in Aachen and restorer Jørgen Wadum (Cats) in Copenhagen.